OSRAM

OSRAM je nadnárodná spoločnosť zaoberajúca sa výrobou osvetľovacej techniky.

OSRAM