CO2 meranie (pH)

Meranie obsahu CO2 v akváriu sa dá realizovať sledovaním hodnoty pH a uhličitanovej tvrdosti dKH - vzájomný pomer a ideálne rozpustené množstvo CO2 v akváriu určuje Tillmanova tabuľka. Zmeraním aktuálnej hodnoty pH vody v akváriu zistíte aktuálny obsah CO2.
sync
Načítavajú sa produkty ...